pritikimas

pritikimas
1 pritikìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, ; LL108 1. LL22pritikti 2: Pritikìmas rankų to daktaro! Nė juste nepajutau, kaip ištraukė adatą Šts. Nepritikìmas, neštapnumas, keblumas I.atitikimas, derėjimas vieno su kitu: Jug visos ligos y[ra] valug kraujo pritikìmo LKT58(Ms). 2. NdŽpritikti 4. ║ Sml, LTR(Lnkv, Vb, Vgr, Jrb) Tai gražumas dukterytės, pritikìmas jai skarytės (d.) Krč. 3. refl. Jpritikti 5 (refl.). 4. pritikti 6. 5. Sut, N, RtŽ, Vaižg, A.Baran, Srj įvykis, atsitikimas, nuotykis: Man gyvenant buvo visokių pritikìmų Dglš. Seni tai labai pritikìmai buvo Trgn. Pritikìmų prisiklaũsė Nm. Nė vieno vargo, nė vienų piktų pritikimų ant žemės ir ant marių drin jų (lobių) įgijimo nebijos DP596. Nebijojos nė vieno pikto pritikimo DP456. Išspausdino Vilniuje 1861 m. pasakas, pritikimus, veseles ir giesmes A1885,10. Pabaigė velnias pasakot apie savo pritikimą BsPII219. Neščėslyvi tau, mergele, tiko pritikimai, pasibaigė visi tanciai ir visi šokimai A.Strazd. Buvo buvo pritikìmai, buvo dūdos ir šokimai O. Koks tę buvo pritikimas – skripkos, dūdos ir šokimas LTR(Ldvn). | refl. NdŽ. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pritikimas — pritiki̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikimas — 1 ištikìmas sm. (2) KŽ → ištikti: 1. SD379, H155, R29, MŽ38, Sut, N, KI212 Ižtikimas SD314. Nuo to galvos ištikìmo man ir ausis aždėjo (užgulė) Dsn. Kaipog tenai ausys tavos girdėt arba užkęst galėjo anuos ištikimus kūjo budelio? DP176.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikimas — 1 nutikìmas sm. (2) 1. J, M, NdŽ, DŽ, KŽ, Btg įvykis, atsitikimas: Koks nelaimingas nutikìmas, kokia didelė nelaimė! Skr. Pjovėjai sulipo gult ant tvarto i pradėjo pasakot nutikimùs Grdž. Pernai buvo kaime das toks vienas baisus nutikìmas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikimas — 1 patikìmas sm. (2) NdŽ → patikti: 1. R162, MŽ214, N, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ, Vrn Senovė[je] niekas neveizėjo to patikìmo Všv. Seniau apsiženydavo ne dėl grožio, ne dėl patikìmo, al dėl vietos Mžš. Nei asilėlio, nei kumelėlio, ima vien patikimu LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratikimas — 1 pratikìmas sm. (2) → pratikti 2: Pratikìmas [saulės] rodo, kad oras mainysis Ggr. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prietikis — 2 prietikis (neol.) sm. pritikimas: Prietikis prie prašaliečių reikalauja vietininkų draugystės A1884,6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikimas — 1 sutikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ; Sut, L, satikimas MT207. 1. SkŽ153 → sutikti 2: Žodyno srityje yra daug nesutikimų tarp prūsų ir lietuvių kalbos K.Būg. Visų norų satikimas MT43. 2. → sutikti 3. ║ Visi plekš plekš susėdo ant pamatu ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikimas — 1 tikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ → tikti: 1. Rtr, NdŽ. 2. Rtr, KŽ, Db Dėl jo (prieveiksmio pirmyn) tikimo literatūrinei kalbai dabar negali būti jokių abejonių LKGII542. 3. Slnt, End, Skr, Gs, Ss → tikti 4: Kas tikìmas šuniui, kad glostai J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”